Baza ekspertów


_DSC7121.jpgEdward Boudewijn Skubisz

edukator pokoju, założyciel Fundacji Dom Pokoju, urodzony
w Bredzie, holenderski teolog o polskich korzeniach; w Niderlandach, pracował jako pastor, nauczyciel, trener oraz teolog w różnych miastach w  Holandii w latach 1978-2007; od 2005 roku dzieli czas między pobyty w Polsce i Holandii (gdzie pisze doktorat na Uniwersytecie w Amsterdamie);

 

Karolina Mróz

_DSC7176prezes Fundacji Dom Pokoju; niestrudzona aktywistka, koordynator projektów i animatorka działań Fundacji; propagatorka idei synergii w działaniach pozarządowych,
a obecnie również przewodnicząca Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; aktywna szczególnie w kontekście konsultowania lokalnych polityk miejskich oraz propozycji uchwał, a także wypracowywania innowacyjnych modeli współpracy między NGO’sami a Urzędem Miasta;

_DSC7034Majka Zabokrzycka

szefowa Infopunktu Nadodrze-Łokietka 5, wiceprezes Fundacji Dom Pokoju; absolwentka dziennikarstwa i public relations; koordynatorka
i współtwórczyni licznych projektów, m. in. konferencji Nadodrze Masakrytycznie, redaktor naczelna portalu kulturalnego Gpunkt; współpomysłodawczyni nagrody dla animatorów kultury z Wrocławia
i Dolnego Śląska: Szczyt Kultury, a także współzałożycielka i aktywna działaczka Obywatelskiej Rady Kultury;

_DSC6951Dorota Whitten

koordynator działu Edukacji Pokoju w Fundacji Dom Pokoju; edukator, mediator, socjolog-empirysta, trener; zawodowo i prywatnie propaguje ideę mediacji jako komunikacji bez agresji; współtwórczyni licznych projektów, m. in. ze współpracy z Radą Seniorów Osiedla Nadodrze
i wielu innych działań społecznych; członek Zarządu Stowarzyszenia
COŚ DOBREGO, a także wolontariusz Fundacji Greenpeace, od początku jej istnienia w Polsce; współautorka diagnozy potrzeb i możliwości szkół w zakresie pracy z uczniami, badania wielokulturowego, a obecnie również Analizy Funkcjonalnej Wrocławskich Osiedli oraz adaptacji podręczników i metod do Zarządzania Konfliktem i Mediacji Rówieśniczych dla szkół;

_DSC7432Joanna Wajda

trenerka Edukacji Pokoju i doradczyni obywatelska, w latach 2001-2015 prezes oraz doradca prawny w Dolnośląskim Stowarzyszeniu Pomocy Ofiarom Przestępstw Karta 99; autorka broszur i poradników prawnych; członek Rady ds. Partycypacji działającej przy Prezydencie Wrocławia czy Dolnośląskiej Rady Młodzieży; współtwórczyni wrocławskiego programu poradnictwa prawnego, który w 2015 roku otrzymał nagrodę główną Kongresu Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego, realizowanego przez Instytut Prawa i Społeczeństwa oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w kategorii: Najlepszy model współpracy samorządu i organizacji poradniczych; w 2014 roku, za wkład w rozwój polityki młodzieżowej, otrzymała srebrny medal Zasłużonej dla Dolnego Śląska;

Katarzyna Nowicka

K.Nowicka_fot.A.J_obrKatarzyna Nowicka – psycholog; na co dzień, prowadzi terapię dzieci, młodzieży i dorosłych w Centrum Wsparcia Rodziny Consilia oraz pracuje jako psycholog w szkole podstawowej; we współpracy z Fundacją Dom Pokoju opracowuje i wprowadza w szkołach program Zarządzania Konfliktem i Mediacji Rówieśniczych. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, wykłady wspierające kompetencje wychowawcze dla rodziców oraz warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży; telefon: 514890015, e-mail nowicka@consilia.com.pl, strona www.consilia.com.pl;

Karolina Rosocka

 • animatorka kultury i edukatorka seksualna; współpracuje ze szkołami oraz organizacjami pozarządowymi; od kilku lat tworzy i prowadzi projekty edukacyjno-artystyczne. Obecnie współpracuje z Fundacją Dom Pokoju, opracowuje i wprowadza program Budowanie zdrowych relacji dla szkol gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; prowadzi szkolenia dla nauczycieli oraz zajęcia warsztatowe z edukacji seksualnej dla młodzieży;

Katarzyna Kajdanek

 • dr hab. – adiunkt w Zakładzie Socjologii Miasta i Wsi Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego; zainteresowania badawcze lokuje w obszarze socjologii miasta (zwłaszcza interesuje się procesem suburbanizacji) i socjologii wsi (uwagę poświęca rozwojowi wielofunkcyjnemu wsi). Autorka dwóch książek o współczesnej suburbanizacji w Polsce: Pomiędzy miastem a wsią (Nomos, Kraków: 2011) oraz Suburbanizacja po polsku (Nomos, Kraków: 2012) oraz artykułów publikowanych min. w Kulturze i Społeczeństwie, Wsi i Rolnictwie, Przeglądzie Socjologicznym, Konwersatoriach Wiedzy o Mieście. Uczestniczka wielu projektów badawczych nt. jakości życia w mieście i aglomeracji Wrocławia, tożsamości przestrzennej miast i jego mieszkańców, autorka analiz eksperckich z zakresu rewitalizacji i problemów społeczno-przestrzennych metropolii; e-mail: kakajdanek@uwr.edu.pl;

Izabela Mironowicz

 • urbanistka, nauczyciel akademicki na Politechnice Wrocławskiej; autorka wielu publikacji naukowych krajowych i zagranicznych; doświadczona planistka i
  twórca strategii oraz planów i koncepcji zagospodarowania przestrzennego;
  ekspert wielu instytucji publicznych i prywatnych, wykładała między innymi na uczelniach w Madrycie, Londynie, Paryżu Stuttgarcie, Berlinie, Brukseli, Grenoble; Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich we Wrocławiu (2012-2015) oraz członkini Zarządu Głównego TUP (2015-2018), odpowiedzialna za współpracę międzynarodową i projekty zewnętrzne. Sekretarz Generalny Association of European Schools of Planning (2011-2015) i przedstawiciel AESOP w Brussels European Liaison Office; aktywnie działająca na rzecz poprawy jakości przestrzeni miejskiej we Wrocławiu;

Julita Makaro

 • adiunkt w Zakładzie Socjologii Pogranicza Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego; autorka wielu publikacji z dziedziny socjologii i wielokulturowości (opublikowała między innymi z Kamillą Dolińską „O wielokulturowości monokulturowego Wrocławia”); w obszarze jej zainteresowań naukowych znajdują się takie tematy jak:  pogranicza, mniejszości narodowe i etniczne, komunikacja społeczna i międzykulturowa, metodologia nauk społecznych; współpracuje z Fundacją Dom Pokoju w projekcie pt. Analiza Funkcjonalna Wrocławskich Osiedli, realizowanym na zlecenie Gminy Wrocław oraz przy badaniu uczniów wielokulturowych we wrocławskich szkołach;

Michał Dębek

 • adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego i wykładowca
  na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej; specjalizuje się w psychologii środowiskowej – bada mechanizmy psychiczne związane ze spostrzeganiem i użytkowaniem przestrzeni publicznych oraz mieszkalnych; współtworzy zespół przestrzenny Analizy Funkcjonalnej Wrocławskich Osiedli;

Jacek Pluta

 • adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego; swoje zainteresowania naukowe lokuje w obszarze polityki społecznej, studiów miejskich oraz przedsiębiorczości; współautor projektów badawczych i opracowań naukowych
  (m. in. My Wrocławianie. Społeczna przestrzeń miasta (2006) czy Problemy społeczne
  w przestrzeni Wrocławia
  (2010); współautor dwóch edycji projektu badawczego: Wrocławska Diagnoza Społeczna (2010, 2014);

Łukasz Damurski

 • urbanista i pracownik naukowy; jego zainteresowania badawcze obejmują procesy
  e-planowania za pośrednictwem nowych mediów, partycypację i komunikację społeczną w planowaniu przestrzennym, rozwój lokalnych centrów usługowych
  w osiedlach mieszkaniowych oraz wizerunek miejsca; adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej; koordynator programu „Szkoła w mieście”; w latach 2012-2015 kierownik projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Komunikacja społeczna w planowaniu przestrzennym. Próba przedefiniowania roli urbanisty w procesie podejmowania decyzji przestrzennych”, którego celem była ocena stopnia zaawansowania przemian demokratycznych
  w dziedzinie planowania przestrzennego oraz określenie roli urbanistów
  w demokratyzacji gospodarki przestrzennej w Polsce;

Agnieszka Tomaszewicz

 • historyczka urbanistyki i rozwoju miast; prawnik naukowy Politechniki Wrocławskiej; współtwórczyni „Leksykonu Architektury Wrocławia”; autorka studium historycznego rozwoju przestrzennego Wrocławia oraz wrocławskich osiedli sporządzonego na potrzeby opracowywanego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia;

Michał Ciesielski

 • urbanista z wieloletnim doświadczeniem w planowaniu miejscowym, strategicznym
  i operacyjnym; działacz Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów ZOIU (2010-2015)
  oraz Towarzystwa Urbanistów Polskich we Wrocławiu (2012-2015); współautor Studium Wrocławia (edycje 2006 i 2010) oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji Wrocławia; inicjator i koordynator popularyzatorskich „Spotkań z urbanistami”; organizator i pomysłodawca konsultacji społecznych z mieszkańcami dolnośląskich miejscowości; autor publikacji w czasopismach branżowych i wystąpień konferencyjnych oraz seminaryjnych;

Tomasz Bojęć

 • architekt, student prawa; współtworzy aktywny Think Tank miejski BLOKBLOG, skupiający się na problemach mieszkalnictwa w wymiarze urbanistycznym, architektonicznym, socjologicznym i prawnym; współtworzy analizy i badania oraz konsultacje osiedlowe, towarzyszące rewitalizacjom; współredagował Masterplan
  dla Ołbina i Kleczkowa; współtworzył komponent przestrzenny programu Ja, Obywatel; obecnie pracuje nad publikacją o potrzebach usługowych na polskich osiedlach w czasach płynnej nowoczesności;

Przemysław Chimczak

 • architekt; współtworzy i publikuje teksty dla Think Tanku miejskiego BLOKBLOG; współpracownik magazynu Architektura Murator i inicjator cyklu wywiadów z polskimi architektami „O edukacji architektonicznej”; laureat konkursów architektonicznych Opengap (Barcelona 2014) i Betonowego Dyplomu Roku (Wrocław 2014), finalista konkursu ReGEN Boston: New Housing Typologies (2013); współautor „Masterplanu 60+ dla Kleczkowa i Ołbina” (Wrocław 2015; stypendysta Politecnico
  di Milano;

Agnieszka_Bochenska.jpgAgnieszka Bocheńska

architekt krajobrazu, grafik; doktorantka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu; laureatka licznych konkursów projektowych oraz autorka artykułów popularnonaukowych
i naukowych, zainteresowana psychologią środowiskową, czynnikami prozdrowotnymi oraz szeroko pojętą przestrzenią miejską, pasjonatka kreatywnego działania i dziecięcej fantazji oraz prostych, a zarazem funkcjonalnych rozwiązań projektowych; w badaniach naukowych stawia
na interdyscyplinarność i współpracę.

_DSC7348Agata Janus

absolwentka Filologii Polskiej, zapalona rowerzystka i wspinaczka, od lat zaangażowana w projekty społeczne, kulturalne i edukacyjne; w Fundacji Dom Pokoju odpowiedzialna jest za Pogotowie Mediacyjne i współpracę w ramach Dzielnicy Pokoju;